TodoBI - Business Intelligence, Big Data, ML y AI TodoBI - Business Intelligence, Big Data, ML y AI

Galicia apuesta por el software libre

Fontes Abertas
En Galicia, donde tenemos buenos amigos y sabemos del interés en el Business Intelligence Open Source, donde hemos ofrecido varios cursos y arrancado algunos proyectos, la Administración Gallega va a dar un espaldarazo importante al uso del Software Libre, como podemos ver en este anuncio .
Puntos clave:
- Destinaranse 265.000 euros a promover 60 accións das asociacións galegas de usuarios e empresas de software libre e das tres universidades
- Impulsarase unha oferta de solucións baseadas en Floss de calidade, facendo fincapé en dar resposta a sectores estratéxicos, especialmente no sector das pemes
- A Xunta promoverá o licenciamento do software propiedade da Administración como software libre e de fontes abertas

Descargar la presentación del Plan de Acción 2010 en materia de Software Libre e Fontes Abertas.